Priests

NAME ORDINATION OFFICE ADDRESS & TELEPHONE
Arockiasamy S. 21-12-67 Parish Priest St.Sebastian Home
Andipatti
Suramangalam
Salem (Dt) – 636005
Victor Sunderaj 20-12-69 Parish Priest St.cecily Church
Chinna Elachipalayam
Namakkal.Dt - 637202
R. Xavier 20-12-68 Parish Priest St.Arockianather Church
K.Morur.P.o
Omalur.Tk
Salem Dt-636354
John Joseph S. 20-12-70 Vicar Generel Bishop's House
P.C.Box.703
2,Court Road Maravanery
Salem-7
Tel : 0427-2417740
Pushpanathan S. 21-12-71 Parish Priest Our Lady of Rosary Church
J.K.K.Nataraja Nagar
Namakkal .Dt
Komarapalayam-638183
Savari S. 21-12-71 Parish Priest Annai Jayarakkini Church
Jayarakkini Nagar
Naranamplalayam
Pudur P.o.
Kamalapuram - 636 309
Tel- 04290-291506
Selvam M. 12-08-74 Parish Priest St.Francis Xavier Church
Savariarpalayam .P.o
Via - Kolathur
Salem .Dt- 636303
Irudhayaselvam S. 09-12-75 Parish Priest Sacred Heart Church
Suramngalam .P.o
Salem.636005
Tel.0427-2445480
Michael C. 24-06-76 Parish Priest St.Sebastian Church
Masilapalayam
Mettur Dam P.o - 636 452
Salem Dt
Tel: 04298-256223
Theodore Selvaraj S. 24-06-76 Parish Priest Christ The Church
Gangavalli-636105
Salem .Dt
Lucas Thumma J. 29-06-76   Bishop's House
P.Box 703
Salem- 636 007.

« Prev  | Next »